Guide til Certificering

Et stort antal organisationer fastsætter standarder for overholdelse af en rækker kriterier, som gerne hver især og tilsammen skulle gøre produktionen af tøj renere og bedre iøvrigt, og de udsteder certifikater som vore alles garanti herfor.

Nedenstående standarder mener vi på nuværende tidspunkt er de bedste og vigtigste (indhold, procedurer, udbredelse osv.), hvorfor vi har valgt at lade os certificere herunder i vores søgen efter at blive oprigtigt økologiske med høj etisk standard.

Global Organic Textile Standard, GOTS

GOTS er den vigtigste standard for økologisk textilproduktion med global udbredelse og anerkendelse. Det er den strengeste certificering for økologisk praksis og omfatter samtlige led i produktionen.

Overholdelse af GOTS medfører en lang række forbedringer i textilproduktionen lige fra dyrkning af jord uden brug af gødning, til strikkerier og væverier som arbejder efter specifikke procedurer og med minimal brug af additiver.

GOTS indeholder også nogle af de sociale kriterier, som ellers i større detalje er defineret i SA8000.

SA8000 Fair Trade

SA8000 er en global standard for social ansvarlighed og sigter mod at forbedre arbejdsforhold ud fra de 13 menneskerettigheds konventioner.
Certificering under SA8000 medfører løbende kontrol af arbejdssteder til sikrelse af en række kriterier vedr. børnearbejde, sundhed og sikkerhed, diskremination, represalier, arbejdstid, løn osv.

FLO-cert

Fairtrade Labelling Organizations International, FLO-Cert, er en internationalt anerkendt Fair Trade certificering, som kombinerer den sociale dimension indeholdt i SA8000 med fair trade kriterier i samtlige led i produktionskæden.